ΓΙΝΟΜΑΙ ΜΕΛΟΣ

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία (ΣΕΕΕΟ). Οι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ουκρανίας καθώς και άλλων χωρών μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το καταστατικό, για τη ένταξη στον Σύνδεσμο ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει μια γραπτή αίτηση (στο όνομα του Προέδρου του Συνδέσμου). Εάν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, τότε η αίτηση συνοδεύεται από πληρεξούσιο που υπογράφεται από τον επικεφαλή αυτής της νομικής οντότητας. Η απόφαση για την είσοδο στον Σύνδεσμο λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

Το καταστατικό του Συνδέσμου προβλέπει την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του. Με βάση του πρωτόκολλου № 5 του Συνδέσμου στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το ποσό της ετήσιας συνδρομής είναι 300 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, σε UAH ισοδυναμεί με 300 ευρώ (με Τιμές Συναλλάγματος της Εθνικής Τράπεζα της Ουκρανίας) ή σε ευρώ.

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:
IBAN: 26001001100870
Κώδικας αναγνώρισης: 39361417
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 26001001100870
JSC «PIRAEUS BANK ICB»
Κωδικός τράπεζας: 300658
Παραλήπτης: Κοινωνική ένωση «Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία»
Σκοπός της πληρωμής: συνδρομή για το 2018, χωρίς ΦΠΑ
Ποσό 300 ευρώ

Κατεβάστε τη φόρμα συμμετοχής