ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία» ιδρύθηκε στις 22 Αυγούστου 2014 υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουκρανία (πιστοποιητικό No1422998 / 21.12.2015).

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως εθελοντικός, αυτοδιοικούμενος μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός, η κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η προώθηση και η προώθηση κοινών στόχων και συμφερόντων των Ελλήνων και Ουκρανών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον οικονομικό, αγροτικό, ναυτιλιακό, F&B, ξενοδοχειακό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό, οικολογικό κλάδο καθώς και σε άλλους τομείς των δύο χωρών.

Οι κυρίες λειτουργίες του Συνδέσμου καθορίζονται από το Συντάγμα της Ουκρανίας, τον Ουκρανικό νόμο «Περί δημόσιων οργανώσεων», το Καταστατικό του συνδέσμου και από άλλες νομοθετικές πράξεις.

Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία» αποτελείται από μέλη από διάφορους τομείς, συγκεκριμένα από ελληνικές εταιρείες που ήδη λειτουργούν ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ουκρανία, καθώς και από εταιρείες της Ουκρανίας που ήδη λειτουργούν ή διερευνούν επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο Σύνδεσμος αποτελεί ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον και παρέχει στα μέλη του την ευκαιρία να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν γνώμες, γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες.

Ο Σύνδεσμος χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω των συνδρομών των μελών του. Διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από Έλληνες επιχειρηματίες και κατέχει αναγνωρισμένη θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ουκρανική κοινότητα.