ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Γίνετε γνωστοί

Ο Σύνδεσμος είναι γνωστός για τις εκτενείς συνδέσεις στους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς. Υποστηρίζουμε τα μέλη μας και τα προωθούμε μέσω της ιστοσελίδας μας και άλλων πλατφορμών, προκειμένου να χτίσουμε σταθερές βάσεις συνεργασίας των μελών μας με ελληνικές και ουκρανικές επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη δεσμών και επιχειρηματικών σχέσεων

Οι Σύμβουλοι του Συνδέσμου και τα μέλη μας συναντιούνται μεταξύ τους σε διαφόρους χώρους, περιλαμβανομένων συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και φόρουμ, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία επαγγελματικών δεσμών, την ανταλλαγή συμβουλών και την εξοικείωση με τις νομικές, θεσμικές ή φορολογικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ουκρανία και την Ελλάδα.

Πέρα από πηγές πληροφοριών και επιχειρηματικών επαφών, οι προαναφερθείσες συναντήσεις προσφέρουν μια ευκαιρία αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών μας.