ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία» ιδρύθηκε στις 22 Αυγούστου 2014 υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουκρανία και με πρωτοβουλία Ελλήνων επιχειρηματιών (πιστοποιητικό No1422998/ 21.12.2015).

Πρόεδρος του είναι ο Παντελής Μπούμπουρας. Πρόκειται για έναν εθελοντικό, αυτοδιοικούμενο, μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό κοινωνικό οργανισμό με κύρια δραστηριότητα να προάγει και να προωθεί τους κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα νομικών προσώπων, επιχειρηματιών της ελληνικής Δημοκρατίας, της Ουκρανίας και άλλων χωρών αλλά και των υπολοίπων μελών του Συνδέσμου σε τομείς όπως ο οικονομικός, ο χρηματοοικονομικός, ο κοινωνικός, ο πολιτιστικός, ο ανθρωπιστικός και όχι μόνο.

Λειτουργεί βάσει του Συντάγματος της Ουκρανίας, του ουκρανικού νόμου «Περί δημόσιων οργανώσεων», του Καταστατικού του και άλλων νομοθετικών πράξεων.

Σκοπός μας

Ο Συνδεσμός Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των μελών μας και την δημιουργία εμπορικών δεσμών και πρωτοβουλιών συνεργασίας στην Ελλάδα και την Ουκρανία.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να προωθήσουμε τα επιχειρηματικά συμφέροντα των μελών μας υποστηρίζοντάς τα με όλα τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να παρέχουμε το πιο εύφορο έδαφος για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η επιτυχία μας προέρχεται κυρίως από τον εκτεταμένο τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Μήνυμα του Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Η παρούσα δημουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση των μελών και των φίλων του Συνδέσμου για τις δραστηριότητές μας αλλά και για θέματα που αφορούν στην ουκρανική και ελληνική επιχειρηματικότητα αλλά και στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Μπορείτε να μας γνωρίσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τον Σύνδεσμο. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί.

Παντελής Μπούμπουρας
Πρόεδρος του Συνδέσμου