ГРЕКИ В УКРАЇНІ

У багатій етнічній палітрі України гідне місце належить грекам. Відомо, що перші грецькі поселення у Північному Причерномор’ї з’явилися ще у VIII ст. до н.е. Протягом наступного історичного періоду з різною інтенсивністю грецька еміграція із Греції, Туреччини, османського Криму поповнювала діаспору греків на території України.. Елліни принесли на праукраїнську землю елементи класичної цивілізації, свою культуру, мову, християнство.

Греки України – це одна з меншин, які проживають на території Україні. Більшість з них зосереджені навколо міста Маріуполь. За підсумками перепису 2001 року (http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/), в Україні проживає 91.548 тисяч греків, які становлять 0,02% населення країни. Однак грецькі поселення у Чорному морі існували ще з давніх часів. Перші грецькі колонії на берегах сучасної України були засновані в 6 столітті до нашої ери. Мешканці цих колоній займалися торгівлею з іншими народами Чорного моря (скіфами, кіммерійцями, готами, маоїстами). Після вторгнення монголів на півночі Криму, греки залишалися лише на південних пагорбах Криму і розділилися на дві групи: турецько-мовних урумців та понтійців - тих, які розмовляли грецькою.

Завдяки демократичним перетворенням і конструктивній державній національній політиці права й інтереси греків гідно представляють 95 грецьких товариств у 21 області України, які з 1995 р. об'єднані у Федерацію грецьких товариств України (ФГТУ). Головою ФГТУ є Олександра Іванівна Проценко-Пічаджи.

Українські елліни роблять значний внесок у громадсько-політичний, соціально-економічний та духовний розвиток поліетнічної України. Своїми славними іменами та великими звершеннями вони довели, що є яскравою прикрасою багатонаціональної української палітри. В активі ФГТУ вагомий багаж новаторських ідей, ініціатив і конкретних справ. За період свого існування ФГТУ досягла значних успіхів у розвитку грецької освіти, культури, традицій, православ'я, міжнародних зв'язків, реалізації оздоровчих, гуманітарних та інших програм. Греки є активними учасниками українського політичного життя.

Щорічно ведеться робота із відкриття шкіл із вивченням новогрецької мови, у яких, окрім мови, учні мають можливість вивчати історію, культуру, традиції грецького народу. Завдяки економічній підтримці грецької сторони, Благодійної організації «Фонд Бумбураса», Федерація має можливість щорічно навесні проводити у співпраці з Маріупольським державним університетом Олімпіаду школярів із новогрецької мови, історії, культури Греції і греків України, яка має велике значення у духовному вихованні підростаючого покоління. В ній беруть участь від 500 до 700 дітей із різних регіонів України.

Поряд із вивченням новогрецької мови, Федерація приділяє велику увагу збереженню та вивченню румейської та урумської мов, на яких спілкувалися діди та прадіди. Сьогодні носіями цих мов є мешканці 48 сіл у Донецькій області. З метою збереження для нащадків історичної спадщини приазовських греків ФГТУ видає словники, твори місцевих грецьких письменників та поетів.

Самобутня культура й творчість грецьких поетів, письменників, краєзнавців, композиторів, художників, художніх колективів є сполучною ланкою між сучасним поколінням еллінів та їхніми предками-носіями класичної цивілізації й гармонічною частиною загальнонаціональної культури. Вона вийшла на всеукраїнські й міжнародні підмостки, користується попитом і любов'ю. У грецьких товариствах України стали нормою щорічні святкування Дня національного відродження Греції, Дня «Охі», православних дат. Великою популярністю у греків і всього багатонаціонального населення користуються всеукраїнські фестивалі грецької культури «Мега Йорти», Дні грецької культури, міжнародні фестивалі грецької пісні імені Т.Каци, фестивалі народної творчості греків Приазов’я, звітні концерти грецьких художніх колективів та творчі вечори діячів культури.

Друковані ЗМІ грецькою мовою є ефективним засобом консолідації греків. За участю ФГТУ щорічно готуються до друку та видаються книги грецьких авторів, окрім того Федерація випускає газету «Елліни України». Μ

За ініціативи ФГТУ при підтримці Греції та Всесвітньої ради греків зарубіжжя у Маріуполі зведено Культурний центр ФГТУ (2000 р.), Грецький діагностичний медичний центр (2003 р.), у с.Старий Крим – сучасна поліклініка (2004 р.), у с.Сартана – нова церква Святого Георгія (2005 р.) – за активної участі Маріупольської міськради, ВАТ «ММК ім.Ілліча» та ВАТ «Азовмаш», Культурний центр Маріупольського товариства греків «Меотіда» (2008р.) – при підтримці міжнародної компанії «Міханікі».

ФГТУ реалізувала багаторічну мрію українських греків про відродження зв’язків із історичною батьківщиною. Як складова ланка світового еллінізму Федерація грецьких товариств України розвиває відносини дружби і співпраці з об’єднаннями греків Германії, Кіпру, Бельгії, Швейцарії та інших країн. За безпосереднім сприянням БО «Фонд Бумбураса» у нашій країні були реалізовані різні освітні, гуманітарні, соціальні та медичні програми.

Багато ініціатив та напружена робота дали свої результати. Сьогодні ми є країною, в якій процвітає еллінізм, де два братських народи мирно живуть на одній території.